Vernieuwde basistraining Taalvrijwilliger

Gepubliceerd op: 13 juni 2024

Deelnemer basistraining

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de basistraining Taalvrijwilliger is vernieuwd! Na waardevolle feedback van onze deelnemers hebben we de training herstructureerd. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de leerervaring te verbeteren en vrijwilligers beter voor te bereiden op hun belangrijke werk.

Inkorting van de training

Op basis van feedback bleek dat vier bijeenkomsten te lang waren. Daarom hebben we de structuur van de training herzien. Na interne besprekingen hebben we besloten de trainingen in te korten en efficiënter te maken. Dit heeft geleid tot een kortere, maar nog steeds effectieve training.

Nieuwe opzet

De basistraining is nu ingekort van vier naar drie bijeenkomsten. De focus ligt meer op spreekvaardigheid. Deze nieuwe opzet maakt de training compacter en beter gericht op de kernvaardigheden die nodig zijn voor taalvrijwilligers.

Verdiepingstrainingen

Voor deelnemers die na de basistraining verder willen leren, bieden we een verdiepingscursus aan. Deze richt zich op lees- en schrijfvaardigheden. Het aanbod van verdiepingscursussen blijft ongewijzigd. Alle bestaande verdiepingscursussen kunnen nog steeds gevolgd worden. Dit zorgt ervoor dat vrijwilligers zich verder kunnen specialiseren en verdiepen in verschillende onderwerpen.

Meer informatie over de vernieuwde basistraining en het aanbod vind je hier.

Deel via: