Uitbreiding gratis OBA-lidmaatschap

Gepubliceerd op: 28 maart 2024

Sfeerbeeld boek lezen

Vanaf januari 2025 zet de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), in samenwerking met de gemeente Amsterdam, een belangrijke stap vooruit. Het gratis lidmaatschap wordt uitgebreid naar jongeren en volwassenen tot 27 jaar en docenten. Het doel is ambitieus: Amsterdam tot de leeshoofdstad van Nederland maken.

Tot nu toe was het lidmaatschap kosteloos voor kinderen en jongeren tot 19 jaar. Met de nieuwe regeling wordt deze leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar. Hierdoor krijgen meer jongeren in hun cruciale school- en studiejaren toegang tot kennis, cultuur en informatie, zonder financiële drempels. Dit initiatief is van groot belang om jongeren aan te moedigen door te gaan met lezen. Docenten, essentieel voor het stimuleren van leesplezier en het verbeteren van leesvaardigheden, ontvangen nu ook gratis lidmaatschap. 

Aanpak van laaggeletterdheid

De uitbreiding komt als reactie op zorgwekkende cijfers over leesvaardigheid. In Amsterdam heeft bijna één op de zes inwoners tussen 16 en 65 jaar moeite met basisleesvaardigheden. Landelijk gezien loopt een derde van de jongeren het risico om als laaggeletterd van school te komen. Deze trend is alarmerend. Onvoldoende leesvaardigheid heeft verstrekkende gevolgen. Wie moeite heeft met lezen, kampt ook met het begrijpen van schoolopdrachten, het regelen van bankzaken of het doorgronden van medische bijsluiters.

Amsterdam als leeshoofdstad

Door deze uitbreiding hoopt de OBA, samen met de gemeente, het leesniveau en de leescultuur in Amsterdam aanzienlijk te verhogen. Het doel is duidelijk: Amsterdam moet de leeshoofdstad van Nederland worden. Dit initiatief is een stap vooruit in het toegankelijker maken van kennis en informatie voor een bredere groep in de stad.

Deel via: